Tielts Vormings- en
Documentatiecentrum tegen Kanker


Bibliotheek

De vzw Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker (TVDK) probeert bij te dragen in de zorg en begeleiding van kankerpatiënten en hun omgeving.

Binnen het TVDK is er een kleine bibliotheek, waar wij proberen om zowel professionele als patiëntgerichte informatie te verzamelen.
Geïnteresseerden kunnen deze boeken gratis ontlenen op vraag (zie contactgegevens).
Mocht u boeken hebben die niet in ons aanbod mogen ontbreken, geef dan een seintje. Opmerkingen en voorstellen zijn altijd welkom ().

In de bib-brochure zijn de boeken gerangschikt volgens verschijningsdatum. Gezien de snelle evolutie van de medische wetenschap dient hiermee rekening gehouden te worden. De datum onderaan de pagina's toont of het een recente brochure is.

Op onze website (www.tvdk.be) zijn de boeken gerangschikt volgens alfabet.

Wij willen er de aandacht op vestigen dat informatie binnen de bibliotheek niet tot doel heeft medisch advies te verlenen en ook niet de dialoog met een arts of verzorgende kan vervangen. Medische beslissingen dienen hoe dan ook altijd genomen te worden in overleg met je arts.

Contactpersonen voor het uitlenen van boeken:

  • Carine Maes en Ellen Van Poucke, tel. +32 (0)51 42 5745
  • Lutgarde Decoster tel. +32 (0)474 55 75 77 of +32 (0)51 68 80 88 werkzaam op de kraamafdeling van het St. Andriesziekenhuis

Verantwoordelijke TVDK bib

  • Rika Vancoppenolle ()


Boek
Info op het net

top
 

TVDK vzw - Bruggestraat 84 - 8700 Tielt - tel: +32 (0)51 42 57 45 - rek.nr.: BE57 9792 8915 0335
© TVDK 2003 - 2020
www.DomusAranea.be