Tielts Vormings- en
Documentatiecentrum tegen Kanker

Algemeen

Doelstelling

De vzw Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker (TVDK), werd in 1992 opgericht door dokter Prof. Dr. Paul Beeckman en wijlen Zuster Moniek Vandenberghe met als doel in de regio Tielt initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen.
De vzw wordt ondersteund door professionele zorgverstrekkers (artsen en verpleegkundigen). Ook ervaringsdeskundigen die de ziekte meemaakten werken mee, dit alles op vrijwillige basis.
TVDK draagt zijn steentje bij door het financieel ondersteunen van praktische hulpmiddelen. Een actueel info- en boekenbestand geeft de betrokkenen, hun omgeving en zorgverleners de kans zich te informeren over allerlei aspecten die met de problematiek te maken hebben.

Binnen TVDK is Zelfhulpgroep Zuster Moniek werkzaam. De zelfhulpgroep en TVDK organiseren informatieve bijeenkomsten voor patiënten, familie, verpleegkundigen, artsen en andere geïnteresseerden. Daarnaast zijn er ook ontspanningsactiviteiten voor de patiënten. Patiënten ontmoeten er lotgenoten en kunnen wederzijdse ervaringen uitwisselen.
Ze zoeken in lotgenoten vooral een voorbeeld om zich aan op te trekken, om te zien hoe anderen de draad terug opnemen.
De sociale contacten creëren een “wij”-gevoel, het gevoel er weer bij te horen. Anderen ontdekken er nieuwe vrienden om gezellige momenten mee te beleven. Lotgenoten worden bondgenoten.

Contact

TVDK vzw
Bruggestraat 84
8700 Tielt
tel: +32 (0) 475 20 88 31 (Ingrid Pauwels)
rek.nr.: BE57 9792 8915 0335
e-mail:

top
 

TVDK vzw - Bruggestraat 84 - 8700 Tielt - tel: +32 (0)51 42 57 45 - rek.nr.: BE57 9792 8915 0335
© TVDK 2003 - 2021
www.DomusAranea.be