Tielts Vormings- en
Documentatiecentrum tegen Kanker


Palliatieve zorg, afscheid en sterven


Naar het overzicht                     

Afscheid van Moeder, als sterven een stuk leven wordt 
  Auteur: Manu Keirse 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2004 
ISBN: 90 209 2064 2 
Richtprijs: € 15,95 
Pagina's: 180 
Bespreking: Op een eenvoudige maar toch zeer ingrijpende manier beschrijft Manu Keirse zijn gevoelens bij het ziek zijn en overlijden van zijn moeder. De gewone dingen waar men anders niet bij stil staat worden benadrukt. De gevoelens worden heel waarheidgetrouw weergegeven.
Niettegenstaande het verwerken van een kostbaar verlies sterk persoonlijk is, zullen veel mensen zich herkennen in de beschreven gevoelens en er steun in vinden.

 

Als ouderen rouwen 
  Auteur: Marie Christine Adriaensen 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2005 
ISBN: 90 209 6302 3 
Richtprijs: € 17,95 
Pagina's: 263 
Bespreking:
De dood van de partner is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van oudere mensen. Uit onderzoek blijkt echter dat ouderen die een dergelijk verlies meemaken, zelden de gepaste hulp en ondersteuning krijgen. Hoe help je ouderen die, na een leven lang samenzijn, plotseling alleen komen te staan?
Als ouderen rouwen is een boek voor iedereen die een oudere in rouw wil ondersteunen: kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en vriendinnen, mantelzorgers, hulpverleners en huisartsen.
Het is een boeiend en hoopgevend boek, dat verwoordt wat rouwende ouderen voelen en meemaken. Het toont hoe we hen kunnen helpen: van praktische tips tot intensieve begeleiding. Als ouderen rouwen vertelt over verdriet en rouw, maar ook over liefde, hoop en geloof in het leven.
 

Als sterven tot het leven behoort 
  Auteur: H. Clement e.a. 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2004 
ISBN: 90 209 5883 6 
Richtprijs: € 16,95 
Pagina's: 140 
Bespreking: We leven steeds langer. Misschien doet het sterven langer pijn... de wetenschap is sterk. De behandelingen dragen verder. Maar toch... menswaardig sterven is een even krachtige opdracht als levens redden. Palliatieve zorg is een meervoudige aanpak. Niet alleen de zieke heeft zware problemen, ook de entourage, de familie, de geliefden... Gerichte hulpverlening wordt steeds meer op professionele wijze georganiseerd tot grote appreciatie van de rouwende omgeving en de stervende. Sterven doe je niet alleen: het netwerk van de nabestaanden kan via palliatieve zorg niet alleen steun vinden maar ook impulsen voor na het overlijden. Dit boek doorloopt op een beknopte, maar rake wijze de fasen van afscheid nemen, de angst en de empathie, maar ook de paperassen rond streven en zelfs het alternatief euthanasie wordt niet uit de weg gegaan.

 

Brieven aan Miriam, een moeder neemt afscheid van haar kind 
  Auteur: L. Van Heuckelom 
Uitgever: Pelckmans 
Jaar: 1992 
ISBN: 90 289 1560 5 
Richtprijs: €  
Pagina's:  
Bespreking:  

Brieven aan Tim, afscheid van een kind 
  Auteur: Mieke Van Acker 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2005 
ISBN: 90 209 6305 8 
Richtprijs: € 16,95 
Pagina's: 124 
Bespreking: Het verhaal van een moeder die haar veertienjarige zoon verliest aan kanker
Na zijn dood probeert zij haar verdriet, schuldgevoelens en gezinsproblemen van zich af te schrijven in een reeks brieven aan haar zoon
Een indrukwekkend en eigenzinnig boek
Met een voorwoord van prof. dr. Rik Pinxten
 

De doden leven 
  Auteur: Jan Coghe 
Uitgever: Tabor 
Jaar: 2000 
ISBN: 90 6597 258 7 
Richtprijs: € 8,70 
Pagina's:  
Bespreking: Gedachten, gedichten en gebeden rond de dood
Wie de teksten wil gebruiken om eigen gevoelens te verwoorden mag ze gebruiken mits bronvermelding

het boek is voorlopig enkel verkrijgbaar bij de auteur Jan Coghe (tel 016-32.44.73) 

Dit doe je kinderen niet aan 
  Auteur: Johan Snoeck 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2004 
ISBN: 90 209 5667 1 
Richtprijs: € 14,95 
Pagina's: 112 
Bespreking: Omgaan met slecht nieuws, lijden en afscheid nemen. Het is voor volwassenen niet evident, laat staan voor kinderen.
Sparen we hen door hen weg te houden van het verdriet of betrekken we hen en zoeken we hoe we hen best bijstaan in deze moeilijke omstandigheden? Ervaring leert dat kinderen de kans moeten krijgen afscheid te nemen en hierbij zo goed mogelijk moeten begeleid worden,
Johan Snoeck schreef een heel praktische handleiding voor hulpverleners, brengt inzicht in de problematiek en een stappenplan voor een zo goed mogelijk aanpak.

 

Door je verdriet heen groeien 
  Auteur: Marinus van den Berg 
Uitgever: KOK 
Jaar: 2003 
ISBN: 90 242 6846 X 
Richtprijs: € 13,90 
Pagina's:  
Bespreking:  

Een waardig levenseinde 
  Auteur: Wim Distelmans 
Uitgever: Houtekiet 
Jaar: 2005 
ISBN: 90 5240 8688 
Richtprijs: € 19,95 
Pagina's: 279 
Bespreking: Hoe intensief ook het onderzoek is bij behandeling van kanker, steeds blijft er bij een klein deel van patinten de behoefte om vredig te sterven, om zich neer te leggen bij het lot, de bestemming, het levenseinde. Waardig sterven staat daarbij centraal. Palliatieve zorg, euthanasie, depressie en angst zijn maar enkele thema's in het boeiende boek over menswaardig mogen sterven van Wim Distelmans. Therapeutische hardnekkigheid of zelfs palliatieve hardnekkigheid tegenover samen met familie en vrienden het laatste hoofdstuk mogen afsluiten. Leven kan ook intens zijn als je sterft.
Een boek dat je als patint informeert en mondig maakt.
Een boek dat je als hulpverlener een hart onder de riem steekt om de denk (en vraag)wereld van de patint centraal te stellen!
Een boek in begrijpbare taal dat eenieder (want sterven doen we allemaal) zou moeten lezen.
 

En huilen doe je maar in de pauze 
  Auteur: Ide Wolzak 
Uitgever: Ten Have 
Jaar: 2005 
ISBN: 90 259 5496 0 
Richtprijs: € 16,95 
Pagina's: 235 
Bespreking: Dat het een moeilijke weg is om terug het leven zin te geven na het verlies van een kind weet iedereen. Ide Wolzak, die zelf een kind verloor vertelt in dit verhaal hoe hij er mee omging. Het is geen leidraad, maar eerder een steun voor lotgenoten . Elk zijn verhaal, maar herkenbare gevoelens. Het gevoel er niet alleen voor te staan. De tijd heelt alle wonden...niets is minder waar, het verzacht de pijn, maar weggaan doet ze nooit! 

Helpen bij verlies en verdriet, een gids voor het gezin en de hulpverlener 
  Auteur: Manu Keirse 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2000 
ISBN: 90 209 2693 4 
Richtprijs: € 16,95 
Pagina's: 280 
Bespreking: Dit boek is gegroeid uit de jarenlange omgang van de auteur met rouwenden en zorgverleners. Het biedt bruikbare inzichten, is gellustreerd met talrijke herkenbare voorbeelden uit het dagelijkse leven en geeft praktische antwoorden op vragen. Verlies door de dood, maar ook andere verliessituaties komen aan bod, en zowel algemene als specifiek gerichte informatie zijn erin terug te vinden. Deze gids wil doorheen het verdriet perspectieven bieden om opnieuw te leren houden van het leven.  

Ik zal later wenen Oma en kleinkind rouwen samen om mama 
  Auteur: Charlotte Berghaeghe 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 1997 
ISBN: 90 209 31 709 
Richtprijs: €  
Pagina's:  
Bespreking:  

Je liet iets na 
  Auteur: Margriet van der Meulen 
Uitgever: Ten Have 
Jaar: 2005 
ISBN: 90 259 5479 0 
Richtprijs: € 11,90 
Pagina's: 95 
Bespreking: Afscheid nemen van een geliefde: het is zo moeilijk om er woorden voor te vinden. In tijden van verdriet zoek je soms je gevoelens weerspiegeld te zien in een gedicht. Margriet van der Meulen verloor haar echtgenoot in 2000 en stelde een bundel samen met een rijke keuze aan verwoordingen van verdriet, troost, mooie herinneringen...Soms niet langer dan drie treffende korte zinnen, soms met speelse teksten of mijmerende strofes... Maar steeds is er die constante: de weergave van treurnis, maar ook dankbare herinnering en leegte die toch wat ruimte laat voor hoop... 

Kinderen helpen bij verlies en verdriet 
  Auteur: Manu Keirse 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2002 
ISBN: 90 209 5004 5 
Richtprijs: € 16,95 
Pagina's: 270 
Bespreking: Wat als het diepste verdriet kinderen treft? Dit is een wegwijzer bij het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen. Het is een gids voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen. 

Met de dood voor ogen 
  Auteur: Henri Nouwen 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 1992 
ISBN: 90 209 2272 6 
Richtprijs: €  
Pagina's:  
Bespreking:  

Moeder, Een in memoriam 
  Auteur: Henri Nouwen 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 1993 
ISBN: 90 209 2283 1 
Richtprijs: € 8.0 
Pagina's:  
Bespreking:  

Nu jij er niet meer bent, rouwen met kinderen en tieners 
  Auteur: Claire Vanden Abbeel 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2001 
ISBN: 90 209 4585 8 
Richtprijs: € 24. 
Pagina's: 368 
Bespreking: Dit is een boek, vol met praktische informatie, oefeningen en voorbeelden. Je leert er op een klare wijze hoe gedichten, gesprekken, tekeningen, schilderwerken, kleien, muziek en relaxatie een rouwproces kunnen verzachten. De voorbeelden zijn gekozen uit de leefwereld van de verschillende leeftijdsgroepen van baby tot adolescent. Begrippen (sterven, verdriet) worden duidelijk gemaakt voor iedere leeftijd. De verschillende stappen van een rouwproces worden duidelijk beschreven en zitten vol raadgevingen voor rouwbegeleiders en rouwenden. Ook de werkingsmechanismen van de gebruikte technieken worden klaar uit de doeken gedaan en ondersteund door een zee van voorbeelden en tips.
Dit boek is een hebbeding voor allen die met deze problematiek geconfronteerd worden. Ouders, familie, opvoeders en paramedici zullen naast de kinderen zelf in dit werk een schat aan informatie vinden om een groot verlies te verwerken. 

Twee beelden samen, verder leven met Miriam 
  Auteur: L. Van Heuckelom 
Uitgever: Pelckmans 
Jaar: 1992 
ISBN: 90 289 1767 5 
Richtprijs: €  
Pagina's:  
Bespreking:  

Vingerafdruk van verdriet 
  Auteur: Manu Keirse 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2001 
ISBN: 90 209 3605 0 
Richtprijs: € 11,95 
Pagina's: 96 
Bespreking: voor een ander of voor jezelf. Het is een boekje dat men zou moeten geven aan iedereen die een kind, een broer of een zus, de partner, een ouder, een vriend of een droom verliest. Het is niet alleen geschreven voor hen die het zelf moeilijk hebben, maar ook voor familieleden, vrienden en collega's van wie ze steun verwachten op hun moeilijke reis naar hernieuwd leven. Het is geen boek over dood. Het is een boek over leven, over het emotionele leven van iemand die wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbaar iemand. Het is niet bedoeld om in n keer uit te lezen, of om eenmaal te lezen en weg te leggen, maar om telkens weer ter hand te nemen 

Woorden van troost, hoe vind ik de juiste woorden bij een overlijden 
  Auteur: Patrik Somers 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2002 
ISBN: 90 209 5005 3 
Richtprijs: € 12. 
Pagina's: 192 
Bespreking: Hoe iemand troosten bij een groot verdriet, hoe je naasten bij staan in deze moeilijke periode? Luisteren en rouwenden hun verhaal laten doen is een must. Dat brieven met helende en troostende woorden wonderen kunnen doen bewijst eens te meer dit boek. Er zijn een aantal brieven opgenomen waar je niet ongevoelig kunt aan zijn, ze spreken tot ieders verbeelding, ze maken je stil en stemmen tot nadenken. Ze zijn een inspiratiebron en een steun bij het heengaan van je geliefde, je naaste of vriend.
Woorden van troost is een boek met aangrijpende brieven, recht uit het hart. 

Zaaien in tranen 
  Auteur: Mientje Luiken, Gerard Oostveen 
Uitgever: Ten Have 
Jaar: 2005 
ISBN: 90 259 5514 4 
Richtprijs: € 13,90 
Pagina's: 142 
Bespreking: Afscheid nemen doet pijn. Eeuwig afscheid nemen van een overledene is vaak niet onder woorden te brengen tenzij met rake eenvoudige regels gevoelens weerspiegeld. Woorden die wortelen in het verleden en reiken naar een toekomst met dankbare herinneringen... Woorden kunnen sterk zijn in onze zwakke momenten. Met een krop in de keel kan een tekst, een gedicht, of enkele subtiele bedenkingen de start zijn van een verwerkingsproces. 'Zaaien in tranen' is dubbel: onder woorden brengen van wat zo mooi was en daardoor wat meer wenen en toch blij in dat het gezegd kan worden... 

Naar het overzicht

top
 

TVDK vzw - Bruggestraat 84 - 8700 Tielt - tel: +32 (0)51 42 57 45 - rek.nr.: BE57 9792 8915 0335
© TVDK 2003 - 2020
www.DomusAranea.be