Tielts Vormings- en
Documentatiecentrum tegen Kanker


Psycho-sociaal


Naar het overzicht              

Als ik jou toch niet had, de taal van complimenten 
  Auteur: Agnes Verbiest 
Uitgever: Contact 
Jaar: 2004 
ISBN: 90 254 2701 
Richtprijs: € 14,90 
Pagina's:  
Bespreking: 'De taal van complimenten' is de ondertitel. Complimenten zijn geraffineerde vormen van communicatie. Korte aanmoedigende woorden die als schouderkloppen overkomen. Een analyse leert dat het allemaal niet zo simpel is. Want, blijkbaar zijn complimenten niet steeds positief bedoeld. Er wordt gemanipuleerd. Woorden hebben vaak dubbele bodems en bedoelingen. Toch trekt dit boek de kaart van de pluspunten in complimenten: stimulerende communicatie! 

Beter zorgen voor jezelf 
  Auteur: Marc Buelens en Ann Vermeiren 
Uitgever: Lannoo/Nieuwezijds 
Jaar: 2002 
ISBN: 90 209 5013 4 
Richtprijs: € 16,95 
Pagina's: 296 
Bespreking: Heldere uiteenzetting van de gouden stelregels om beter voor jezelf te zorgen: ken jezelf, waardeer jezelf, kies en bemin je keuze, verander je kijk op de wereld en verwen jezelf
Met tal van concrete voorbeelden uit de praktijk
Volledig herwerkte editie, up-to-date en aangevuld 

De kracht van de berusting tegen het knagen van de onrust 
  Auteur: Emile Genevois 
Uitgever: Jules Bordet inst., Heuson Fonds 
Jaar: 1999 
ISBN:  
Richtprijs: €  
Pagina's:  
Bespreking: Hoe beleef je een kanker? 

De kracht van emoties 
  Auteur: F. Lelord en C. André 
Uitgever: Standaard/Elmar 
Jaar: 2003 
ISBN: 90 581 4004 0 
Richtprijs: €  
Pagina's:  
Bespreking:  

De kunst van het luisteren 
  Auteur: Michael P Nichols 
Uitgever: Davidsfonds /Leuven 
Jaar: 2003 
ISBN: 90 806883 63 
Richtprijs: €  
Pagina's: 375 
Bespreking: Het boek is uit het Engels vertaald en dateert van 1995. Het is vlot geschreven, in een begrijpelijke taal en met veel voorbeelden uit het dagelijkse leven. De titel zegt het bijna allemaal. Leer luisteren naar anderen en er gaat een heel andere wereld open. Mij lijkt het wel langdradig en de boodschap zou in een veel dunner formaat zeker aan duidelijkheid kunnen winnen. Prettig om lezen maar niet om te herlezen. 

De zieke medemens beter begrijpen 
  Auteur:  
Uitgever: Belgische Federatie tegen Kanker 
Jaar: 2002 
ISBN: 90 72554 248 
Richtprijs: €  
Pagina's:  
Bespreking:  

In psychotherapie 
  Auteur: Ite Rumke 
Uitgever: Anthos 
Jaar: 2005 
ISBN: 80 414 0989 0 
Richtprijs: € 17,95 
Pagina's: 207 
Bespreking: Psychotherapie: het woord op zich reeds wekt gemengde gevoelens op. Enerzijds het wat mysterieuze, anderzijds de antipool van de klassieke medicijnenbehandeling.
Het boek van Rmke brengt klaarheid. Op een vlotte en concrete wijze worden de mogelijkheden en de onmogelijkheden uit de doeken gedaan. De diversiteit binnen de psychotherapeutische benaderingen vraagt keuzes te maken. Wie op psychisch vlak is vastgelopen zoekt de meest geschikte vorm van therapie. Maar vooraf weet men ook graag wat de sessies inhouden en vooral of ze kunnen helpen.
Op een toegankelijke manier verkent de auteur de soorten therapien. Via een aantal voorbeelden van psychische problemen worden de mogelijke benaderingen van de psychotherapie gellustreerd.
Rmke heeft ook aandacht voor de relatie clint-therapeut, valkuilen en conflicten. Ze trekt ook van leer tegen het artificieel in vakjes stoppen van ziektebeelden, zoals gebeurt in de DSM-classificatie.

 

La voix de la sérénité en reponse à celle des inquiétudes 
  Auteur: Emile Gevenois 
Uitgever: Jean Claude Heuson Fonds, Bordet in 
Jaar: 1999 
ISBN:  
Richtprijs: €  
Pagina's:  
Bespreking:  

Luisteren naar mensen met kanker 
  Auteur: Okko Brunklaus 
Uitgever: Bohn Stafleu,Van Loghum 
Jaar: 1996 
ISBN: 90 5475 032 4 
Richtprijs: € 14 
Pagina's: 99 
Bespreking:  

Omgaan met ziekte, een gids voor de patiënt, het gezin en de zorgverlener 
  Auteur: Manu Keirse 
Uitgever: Lannoo 
Jaar: 2004 
ISBN: 90 2095532 2 
Richtprijs: € 16,95 
Pagina's: 360 
Bespreking: Omgaan met ziekte is voor de patinten en hun omgeving een ongemeen zware opgave
Hoe zorg je er als ondersteuner voor dat je n goed zorgdraagt voor de zieke in je omgeving n zelf voldoende weerbaar blijft en de extra druk aankunt?


 

Overleven met kanker 
  Auteur: Bettie Goethals, Gerd van der Avoort 
Uitgever: Acco 
Jaar: 1998 
ISBN: 90 334 3878 X 
Richtprijs: € 16. 
Pagina's: 143 
Bespreking: Dit boek richt zich tot patinten en hun begeleiders. In een eerste deel worden de factoren belicht die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het leven en voor de kansen op herstel. In het tweede deel worden de theoretische inzichten vertaald naar het dagelijkse leven. De auteurs zijn psychologen die werken op oncologische afdelingen en die heel wat praktische ervaring hebben. Spijtig genoeg is het boekje te dun om de vele begrippen en technieken duidelijk te verwoorden. Inhoudelijk en qua woordkeuze is de kloof naar het grote publiek nog te diep. Nuttig is de bibliografie voor wie aanvullend leesvoer wenst op te sporen. Ons inziens richt dit boek zich eerder tot verpleegkundigen en paramedici dan tot de patinten. 

Slecht nieuws 
  Auteur: Dr. D.J.Th Wagener 
Uitgever: Wet. Uitg. Bunge 
Jaar: 1996 
ISBN: 90 6348 269 8 
Richtprijs: € 15 
Pagina's: 69 
Bespreking: Een handreiking bij de gespreksvoering 

Verlies is verandering 
  Auteur: Margreet de Jong 
Uitgever: Ten Have 
Jaar: 2005 
ISBN: 90 259 5425 1 
Richtprijs: €  
Pagina's: 191 
Bespreking: Verlies, van geboorte tot sterven hebben we dagdagelijks met verlies te maken. Iemand die sterft, maar ook ziek worden, ontslag krijgen,... allemaal is het verlies. Iedere situatie waar het oude moet plaats maken voor iets nieuws is verlies
Hoe ga je er mee om, hoe geef je verlies een plaats in je leven.
Dit boek vertelt het je op een heel eenvoudige, begrijpbare en zeer herkenbare manier.
 

Voorlichting en begeleiding 
  Auteur: prof van de Wiel, Wouda, Versteegen 
Uitgever: Van Gorcum 
Jaar: 2005 
ISBN: 90 232 3451 0 
Richtprijs: € 21 
Pagina's: 165 
Bespreking: Op de vraag wat hun vak zo boeiend maakt, antwoorden verpleegkundigen doorgaans met zinsneden als het contact met de patint of meer algemeen het omgaan met mensen. Op de vraag wat het vak soms zo moeizaam maakt, krijgt men doorgaans hetzelfde antwoord.
Voor veel verpleegkundigen staat of valt het prettig uitoefenen van hun vak met de kwaliteit van hun persoonlijke contacten. Problemen met voorlichting of begeleiding en vooral conflicten met lastige patinten of collega's kosten behalve veel tijd, geld en energie, dan ook de nodige persoonlijke ergernis. Preventie van conflicten loont daarom al snel de moeite. Vanuit dat perspectief is dit boek geschreven. Het vormt de neerslag van ruim tien jaar ervaring met het geven van cursussen in gespreksvoering in medische situaties. Het is praktisch van opzet, maar geeft ook inzicht in de mechanismen die gesprekken lastig kunnen maken. Het bevat tevens een korte handleiding om als verpleegkundige zelf de dagelijkse stress van het werken in de gezondheidszorg de baas te blijven 

Naar het overzicht

top
 

TVDK vzw - Bruggestraat 84 - 8700 Tielt - tel: +32 (0)51 42 57 45 - rek.nr.: BE57 9792 8915 0335
© TVDK 2003 - 2020
www.DomusAranea.be