Tielts Vormings- en
Documentatiecentrum tegen Kanker


Algemeen


Naar het overzicht 

Die ziekte in mijn familie krijg ik die ook? 
  Auteur: Gerry Evers Kiebooms en Myriam Welkenhuysen 
Uitgever: Lannoo Campus 
Jaar: 2005 
ISBN: 90 209 5660 4 
Richtprijs: € 39,95 
Pagina's: 324 
Bespreking: Als bepaalde ziektes in je familie meer voorkomen dan in andere, wil je al dan niet weten hoeveel kans je hebt die ook te krijgen? En welke implicatie brengt dit zich met zich mee.

Erfelijke aandoeningen zouden via een genenpaspoort statistisch kunnen voorspeld worden. Via predictieve genetische tests krijgen risico personen zo een mogelijk zicht op hun ziektebeeld in de toekomst.Toch gaat het hier om een complexe problematiek waarbij soms zowel voorbestemdheid via de genen als omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen.

Dit boek wringt zich tussen erfelijkheidsonderzoek, maar ook tussen delicate thema's als preventief testen van minderjarigen en prenataal testen. De psychosociale implicaties wegen door, moeilijke beslissingen moeten genomen worden.

Aan de hand van twee voorbeelden (ziekte van Huntinghton en borstkanker) wordt met duidelijke schema's de kennis over genetische codes in kaart gebracht. De preventieve tests dwingen ook tot deontologische codes en vragen aandacht voor de psychologische impact bij mogelijke ethische dilemma's.

 

Naar het overzicht

top
 

TVDK vzw - Bruggestraat 84 - 8700 Tielt - tel: +32 (0)51 42 57 45 - rek.nr.: BE57 9792 8915 0335
© TVDK 2003 - 2020
www.DomusAranea.be